بازرگانی خارجی و تامین قطعات صنعتی

با توجه به نمایندگی های اخذ شده و یا قراردادهای همکاری و مشارکت و ارتباط با شرکتهای بین المللی تولید و یا تامین کننده خارجی ، شرکت های گروه ، این آمادگی را دارند تا اقلام مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و بخش انرژی را با ارائه پیشنهادات رقابتی از نظر قیمت و زمان تحویل، تامین نمایند.

مزایای رقابتی گروه صنعتی آسیاپتروگاز :

با توجه به تاثیرگذاری شگرف صنعت بر اقتصاد ملی و جهانی، امروزه شرکت های متعددی با توانمندی ها و امکانات متفاوت به عرصه فعالیت و رقابت برای جذب بازار گسترده تر جلب شده اند. در این میان گروه صنعتی آسیاپتروگاز با اعتقاد به توانمندی های فنی و عملی خود بر این باور است که مزیت های گسترده ای در رقابت با سایر رقبا دارد. برخی از این مزایا عبارتند از:

● شهرت اثبات شده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
● تیم مدیریتی متخصص و با تجربه در صنایع متوسط و بزرگ
● روابط کاری و همکاری با شرکت های دولتی و خصوصی و در نهایت با مصرف کنندگان
● شبکه گسترده تامین محصولات در سراسر دنیا